Polish Belarusian English German Russian Ukrainian


Książki i filmy nagrodzone złotym medalem
na Forum Fryzjerstwa LOOK 2013

...zapraszamy na zakupy do fryzjerskiego świata mody i urody, obejrzysz,
usłyszysz, przeczytasz, kupisz.

Dla Ciebie, do szkoły i salonu.

 Sekcja
przeznaczona
dla Nauczycieli

 Sekcja
przeznaczona
dla Uczniów

 

 

 
 
 


...zapraszamy do zapoznania się
z naszą kolekcją audio i video

 ...mp3 do pobrania

 


 
 
 
 
 
 

Koszyk na zakupy

W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów.

0 Produktów 0.00 PLN

Język obcy zawodowy - angielski


SHORTCUT HAIR SALON angielski w salonie fryzjerskim Język Obcy Zawodowy

 

Scenariusze zajęć praktycznej nauki zawodu - III klasa, kierunek: fryzjerstwo 514101

Mam przyjemność przedstawić Państwu scenariusze lekcji przygotowane przez wieloletniego nauczyciela zawodu w szkołach o profilu fryzjerskim, Panią Anetę Ćwintal-Wójcicką z Radomia.
Zuzanna Sumirska

Prezentuję Państwu osobiście opracowane i zrealizowane scenariusze zajęć praktycznej nauki zawodu w klasie trzeciej  specjalnej o kierunku fryzjerskim. Scenariusze uwzględniają realizację umiejętności w kwalifikacji A.19. Ich opracowanie wynika z długoletniej pracy nauczyciela zawodu fryzjerskiego oraz oligofrenopedagoga. Mam nadzieję, że będą pomocne w Państwa pracy zawodowej.
Tematyka scenariuszy:
1. Wykonywanie uczesania wieczorowego z włosów długich
2. Odbarwianie wydzielonych sekcji z porostu włosów
3. Pojaśnianie pasemek włosów z użyciem folii aluminiowej

Pozdrawiam serdecznie
Aneta Ćwintal-Wójcicka

Scenariusze zajęć praktycznej nauki zawodu – fryzjer 514101
Miejsce zajęć pracownia fryzjerska
Czas trwania zajęć: 6 godz. /w tym 30 minut przerwy/
Klasa: III /specjalna/
Nauczyciel: A. Ćwintal-Wójcicka

Temat zajęć: Wykonywanie uczesania wieczorowego z włosów długich

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności wykonywania uczesania wieczorowego z włosów
                    długich.
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
- definiować pojęcie uczesania wieczorowego;
- określać zastosowanie i charakterystykę uczesania wieczorowego;
- określać rodzaje akcesoriów dekoracyjnych do fryzur wieczorowych;
- określać wyposażenie do wykonywania fryzury wieczorowej;
- organizować stanowisko pracy do zabiegu;
- dobierać i stosować akcesoria dekoratorskie w uczesaniu wieczorowym;
- stosować przepisy bhp, sanitarne i zasady ergonomii podczas wykonywania fryzury;
- opracować plan pracy adekwatny do treści zadania;
- odczytać rysunki schematyczne;
- wykonać uczesanie wieczorowe zgodnie z planem pracy i poleceniem w treści zadania.
Metody pracy:
- pogadanka;
- prezentacja multimedialna;
- pokaz instruktażowy na główce treningowej;
- praktyczne działanie;
- obserwacja;
- instruktaż.

Środki dydaktyczne:
- fotografie fryzur wieczorowych /prezentacja multimedialna/;
- różnorodne ozdoby i akcesoria dekoratorskie /prezentacja multimedialna oraz prezentacja na stanowisku;
- narzędzia, przybory do wykonywania uczesania /prezentacja na stanowisku/;
- charakterystyka fryzur wieczorowych /prezentacja multimedialna/;
- bhp podczas wykonywania fryzury wieczorowej /prezentacja multimedialna/;
- opis zadania do wykonania dla każdego ucznia;
- przykłady rozmieszczenia kucyków na rysunkach schematycznych;
- przykłady fryzur dla każdego ucznia z przykładem sposobu zwijania i upinania pasm na fotografiach;
- główka treningowa z prezentacją przykładu elementu upięcia;
- ułożony przez uczniów i zapisany na planszy plan pracy do wykonania uczesania wieczorowego;
- główki fryzjerskie damskie;
- magazyn wyposażony w profesjonalne narzędzia, przybory, preparaty, bieliznę i aparaty fryzjerskie oraz preparaty do dezynfekcji i pojemniki do segregacji odpadów;
- akcesoria dekoratorskie, preparaty /brokaty/ i przybory do wykonania fryzury wieczorowej.

Formy pracy:
- indywidualna;
- grupowa /przy tworzeniu planu pracy/;

Przebieg zajęć
I Instruktaż wstępny
1.    Powitanie.
2.    Założenie fartuchów ochronnych.
3.    Przedstawienie tematu i celu zajęć.
4.    Przypomnienie regulaminu pracowni i zasad bhp obowiązujących podczas zajęć na stanowisku pracy.
5.    Wprowadzenie do tematu. Określenie pojęcia upięcia i „zastosowania” fryzury wieczorowej, przy pomocy wypowiedzi uczniów.
6.    Prezentacja różnych rodzajów fryzur wieczorowych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz katalogów z fryzurami. Zwrócenie uwago uczniów na różnorodne techniki stosowane w uczesaniach – zwijanie, splatanie pasm włosów.
7.    Prezentacja na główce treningowej wybierania, tapirowania, zwijania i mocowania pasm włosów.
8.    Przedstawienie akcesoriów dekoratorskich z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
9.    Prezentacja akcesoriów dekoratorskich w ekspozycji w pracowni; oraz przyborów do wykonywania uczesania w ekspozycji w pracowni. Omówienie zastosowania.
10.    Prezentacja multimedialna charakterystyki uczesania wieczorowego oraz wypowiedzi uczniów.
11.    Omówienie zasad BHP obowiązujących podczas wykonywania fryzury wieczorowej.
12.    Powtórzenie wiadomości.
13.    Rozdanie uczniom zadania do wykonania, etapów tworzenia i sposobów układania pasm włosów.
14.    Omówienie osobno z każdym z uczniów wyboru wersji rozmieszczenia kucyków i warkoczy.
15.    Udzielenie odpowiedzi na pytania uczniów.
16.    Tworzenie planu pracy na planszy. Jednocześnie omówienie wyposażenia stanowiska pracy.
17.    Powtórzenie ułożonego planu pracy, usystematyzowanie przedstawionych wiadomości.
18.    Omówienie kryteriów oceny zadania.
19.    Przygotowanie stanowiska pracy do wykonywania zadania – wykonanie uczesania wieczorowego zgodnie z zadaniem i otrzymanymi rysunkami schematycznymi przez uczniów. Zwrócenie uwagi na przepisy BHP i ergonomii.
20.    Sprawdzenie wyposażenia i rozmieszczenia wyposażenia na stanowiskach przez nauczyciela.
II Instruktaż bieżący
1.    Wykonywanie indywidualnie kolejnych czynności według ułożonego planu pracy – od diagnozy włosów, mycia włosów, modelowania włosów, wykonywania fryzury wieczorowej zgodnie zadaniem do czynności higieniczno-porządkowych po wykonaniu
zadania. Nauczyciel cały czas nadzoruje przebieg wykonywanej pracy uczniów.
III. Instruktaż końcowy
1.    Krótka prezentacja wykonanej fryzury przez każdego ucznia. Dokonanie samooceny wykonanego zadania

Prezentacja wszystkich główek treningowych.

2.    Ocena prac uczniów przez nauczyciela ze wskazaniem na kryteria oceny przedstawione do oceny. Podczas oceny wskazanie ewentualnych błędów a także sposobów ich zapobiegania i korygowania. Wystawienie oceny cyfrowej
z uzasadnieniem.
3.    Podsumowanie przebiegu zajęć. Sformułowanie krótkiej notatki.
4.    Podanie tematu kolejnych zajęć.

Scenariusz zajęć praktycznej nauki zawodu – fryzjer 514101
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Czas trwania zajęć: 6 godz.
Klasa: trzecia /specjalna/
Nauczyciel: A. Ćwintal-Wójcicka

Temat zajęć: Odbarwianie wydzielonych sekcji z porostu włosów
Cel ogólny: kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegu odbarwiania sekcyjnego /panelowego/.
Cele operacyjne:
 Uczeń potrafi:
- definiować pojęcie sekcji/paneli/;
- rozróżniać zabiegi podkładu rozjaśniającego i dekoloryzacji włosów;
- określać cel zastosowania zabiegów;
- wykonać własny projekt sekcji do odbarwiania;
- organizować stanowisko pracy do zabiegu odbarwiania sekcji;
- przeprowadzać diagnozę i uzupełnia kartę diagnozy włosów do zabiegu odbarwiania;
- wykonywać kolejne czynności zabiegu odbarwiania sekcji według planu pracy;
- dobierać stężenie utleniacza, szampon i odżywkę do wykonywanego zabiegu;
- przestrzegać przepisy bhp i sanitarne oraz zasady ergonomii podczas wykonywanego
  zabiegu.

Metody pracy:
- pogadanka;
- pokaz, prezentacja z objaśnieniem;
- praktyczne działanie;
- obserwacja;
- instruktaż.
Środki dydaktyczne:
- karta diagnozy włosów i skóry głowy /dla uczniów/;
- plansza ze schematami rozmieszczenia sekcji na szczycie, w partiach bocznych - różne kształty i układy;
- prezentacja multimedialna:
•    definicji sekcji /paneli/, dekoloryzacji i podkładu rozjaśniającego;
•    fryzur prezentujących odbarwione sekcje;
•    fryzur prezentujących sekcje po ich koloryzacji /zbliżone kolorystycznie i kontrastowe/;
•    kształtów sekcji oraz ich umiejscowienia na partiach głowy /także na planszy na tablicy/;
•    wyposażenia stanowiska pracy do zabiegu odbarwiania sekcyjnego;
•    zasad BHP obowiązujących podczas zabiegu odbarwiania sekcyjnego;
•    tabeli doboru stężenia utleniacza, instrukcji przyrządzania emulsji odbarwiającej, odbarwiania wydzielonych sekcji, kontrolowania wydzielonych sekcji /oraz dla każdego ucznia/;
•    planu pracy zabiegu odbarwiania sekcyjnego włosów /także na tablicy/;
- rysunki schematyczne profili głowy- prawego i lewego oraz widoku z góry oraz papier samoprzylepny dla każdego ucznia do wykonania własnego projektu dwóch sekcji;
- główki treningowe fryzjerskie /jedna do prezentacji dla n-la/ do instruktażu/ pokazu wydzielania i odbarwiania sekcyjnego oraz dla każdego ucznia;
- narzędzia, przybory, preparaty, bieliznę i aparaty fryzjerskie oraz preparaty do dezynfekcji i pojemniki do segregacji odpadów, rękawiczki;
- kalkulator;
- film instruktażowy Techniki fryzjerskie PPHU SUZI /do obejrzenia po zakończeniu pracy przedstawiający koloryzację odbarwionych sekcji/

Formy pracy: - indywidualna;

Przebieg zajęć
I Instruktaż wstępny
1.    Powitanie.
2.    Założenie fartuchów ochronnych.
3.    Przedstawienie tematu i celu zajęć.
4.    Przypomnienie zasad bhp i regulaminu pracowni obowiązujących podczas zajęć.
5.    Przedstawienie pojęcia sekcji/paneli, prezentacja ich kształtów, określenie pojęcia dekoloryzacji i podkładu rozjaśniającego.
6.    Prezentacja multimedialna przykładów odbarwionych a także koloryzowanych sekcji oraz przykładów rozmieszczenia dwóch sekcji, a następnie omówienie na wykonanych przez n-la rysunkach schematycznych na tablicy rozmieszczenia różnych kształtów 2 sekcji na różnych partiach głowy – w partii szczytowej i bocznych /głównie kwadraty, prostokąty, romby i trójkąty/ ponieważ takimi kształtami będą dysponowali uczniowie. Omówienie ważnych informacji /zabezpieczenie folią, niekorzystnego efektu „zlania się sekcji”/.
7.    Zwrócenie uwagi na to, że na tych zajęciach będziemy zajmować się jedynie ich odbarwianiem-wykonaniem dekoloryzacji lub podkładu rozjaśniającego w zależności od przeprowadzonej diagnozy włosów, natomiast koloryzacja będzie kolejnym tematem.  Informacja, że na zakończenie zostanie zaprezentowany krótki film o koloryzacji sekcji/paneli.
8.    Uczniowie otrzymują teczki z materiałami.
9.    Ćwiczenie do wykonania: „Korzystając z dostępnych rysunków schematycznych oraz kształtów geometrycznych zaplanuj rozmieszczenie dwóch sekcji na poroście głowy do wydzielenia, a następnie ich odbarwienia na włosach”/uczniowie otrzymują trzy rysunki schematyczne głowy /do wyboru/ oraz po 2 kształty sekcji z folii samoprzylepnej, które wylosowali. Przyklejają kształty figur geometrycznych na otrzymanych rysunkach schematycznych głowy.
10.    Wprowadzenie do wykonywania zabiegu dekoloryzacji/podkładu rozjaśniającego wydzielonych sekcji.
Nawiązanie do omówionych już zabiegów dekoloryzacji/ podkładu rozjaśniającego oraz różnic występujących między tymi zabiegami.
11.    Prezentacja zasad bhp obowiązujących podczas zabiegu odbarwiania sekcji.
12.    Prezentacja multimedialna szat graficznych wyposażenia stanowiska do odbarwiania sekcji.
/narzędzia, przybory, bieliznę itd. z omówieniem zastosowania przy zabiegu/
13.    Prezentacja wyposażenia do odbarwiania sekcji przeprowadzona przy magazynie w pracowni.
14.     Prezentacja tabeli przedstawiającej dobór stężenia utleniacza do zabiegów rozjaśniających. Nauczyciel zwraca uwagę, że instrukcja dostępna jest także na każdym stanowisku przy utleniaczach.
15.    Prezentacja instrukcji sporządzania emulsji rozjaśniającej” /informacja o dołączeniu tej instrukcji przy stanowisku do przyrządzania/. Przypomnienie czynności poprzedzających przygotowanie emulsji odbarwiającej.
16.    Pokaz instruktażowy z omówieniem techniki odbarwiania i kontrolowania sekcji przez n-la – na główce treningowej ze wskazaniem na otrzymane materiały przez każdego ucznia /instrukcja odbarwiania i kontrolowania sekcji/.

N-l wskazuje, że to, co przed chwilą zostało zaprezentowane otrzymują w swoich materiałach /instrukcja rozjaśniania/odbarwiania i kontrolowania sekcji/.

17.    Polecenie zapoznania się z instrukcjami. Udzielenie odpowiedzi na pytania.
18.    Prezentacja i krótkie omówienie zaprezentowanego planu pracy

Udzielenie odpowiedzi na pytania uczniów.

Pozostawienie planu pracy na tablicy do pracy podczas zajęć.

19.    Przypomnienie zasad bhp na stanowisku, oraz przedstawienie kryteriów oceniania efektu końcowego.
II. Instruktaż bieżący
1.    Zajęcie stanowisk pracy.
2.    Przeprowadzenie diagnozy i uzupełnienie karty diagnozy. Wypełnienie m. in. rodzaju zabiegu /podkład rozjaśniający lub dekoloryzacja włosów w zależności od informacji zapisanej w karcie diagnozy/.
3.    Wykonywanie indywidualnie kolejnych czynności według ułożonego planu pracy pod nadzorem nauczyciela.
III. Instruktaż końcowy
1.    Podsumowanie przebiegu zajęć. Powtórzenie wiadomości dotyczących odbarwiania sekcji - podkładu rozjaśniającego/dekoloryzacji, kształtów sekcji, określanie czasu trwania zabiegu ich odbarwiania /odczytanie zapisanych godzin/, stosowanych do zabiegu narzędzi, przyborów i preparatów oraz kolejnych czynności /ułożenie
 i ponumerowanie czynności indywidualnie przez każdego ucznia na podstawie rozsypanych czynności.
2.    Ocena prac uczniów, począwszy od samooceny ucznia, określenie indywidualnie rodzaju wykonywanego zabiegu zapisanego przez niego w karcie diagnozy  /dekoloryzacja czy podkład rozjaśniający/, a następnie ocena nauczyciela ze wskazaniem na kryteria oceny przedstawione do oceny.
Podczas oceny wskazanie ewentualnych błędów a także sposobów ich zapobiegania
 i ewentualnej korekty. Wystawienie oceny cyfrowej z uzasadnieniem.
3.    Porównanie wykonania zadania na wszystkich główkach.
4.    Ułożenie krótkiej  notatki z zajęć.
5.    Podanie tematu kolejnych zajęć.

Na zakończenie obejrzenie fragmentów filmu instruktażowego „techniki fryzjerskie” z efektem kolorystycznym sekcji już po ich koloryzacji- „Techniki fryzjerskie”. Pogadanka w grupie .


Scenariusz zajęć praktycznej nauki zawodu – fryzjer 514101
A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Miejsce zajęć pracownia fryzjerska
Czas trwania zajęć: 6 godz. /w tym 30 minut przerwy/
Klasa: trzecia /specjalna/
Nauczyciel: A. Ćwintal-Wójcicka

Temat zajęć: Pojaśnianie pasemek włosów z użyciem folii aluminiowej

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegu pojaśniania włosów
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
- definiować pojaśnianie włosów;
- wypełnić kartę diagnozy włosów;
- przygotować wyposażenie stanowiska do zabiegu pojaśniania włosów z użyciem
  folii aluminiowej;
- przygotować preparat rozjaśniający zgodnie z instrukcją;
- wykonać kolejne czynności zgodnie z planem pracy;
- dobrać stężenie utleniacza, szampon i odżywkę do zabiegu;
- przestrzegać przepisy bhp i sanitarne oraz zasady ergonomii podczas wykonywanego
   zabiegu.

Metody pracy:
- pogadanka;
- pokaz, prezentacja z objaśnieniem;
- praktyczne działanie;
- obserwacja;
- instruktaż.

Środki dydaktyczne:
- karta diagnozy;
- paleta kolorystyczna oraz wzornik koloru włosów;
- pasemko włosów prezentujące odbarwione pasemka o 2 poziomy
- fotografia fryzury z odbarwieniem /dla każdego ucznia/;
- prezentacja multimedialna fryzury końcowej prezentującej pojaśnione pasemka;
- schemat wydzielania sekcji do pojaśniania włosów /na tablicy i dla każdego ucznia/;
- tabela doboru utleniacza do zabiegów rozjaśniających /prezentacja multimedialna oraz dla każdego ucznia/;
- prezentacja multimedialna wyposażenia stanowiska;
 - instrukcje dla uczniów dotyczące proporcji przygotowania emulsji rozjaśniającej, nakładania i kontrolowania przebiegu wykonywanego zabiegu;
- plan pracy /kolejne czynności/ do zabiegu pojaśniania włosów na tablicy;
- główki fryzjerskie /jedna dodatkowo do prezentacji dla n-la/;
- narzędzia, przybory, preparaty, bielizna i aparaty fryzjerskie oraz preparaty do dezynfekcji i pojemniki do segregacji odpadów, rękawiczki;

Formy pracy:
- indywidualna;
- grupowa /przy tworzeniu planu pracy/;

Przebieg zajęć
I Instruktaż wstępny
1.    Powitanie.
2.    Założenie fartuchów ochronnych.
3.    Przedstawienie tematu i celu zajęć.
4.    Przypomnienie zasad bhp i regulaminu pracowni obowiązujących podczas zajęć oraz na stanowisku pracy.
5.    Przedstawienie pojęcia „pojaśniania włosów” przy pomocy prezentacji multimedialnej, wypowiedzi uczniów oraz przy pomocy palety kolorystycznej /wskazanie 2 poziomów/.
6.    Prezentacja pasemka włosów z widocznymi pojaśnionymi pasemkami włosów.
7.    Prezentacja multimedialna fryzury przedstawiającej pojaśnione pasemka w górnej części porostu włosów /w partii szczytowej/. Zwrócenie uwagi uczniów na lekkie ich pojaśnienie /refleksy/.
8.    Każdy z uczniów otrzymuje dodatkowo fotografie prezentującą efekt pojaśnienia włosów.
9.    Wprowadzenie do wykonywania zabiegu pojaśniania włosów.
10.    Prezentacja multimedialna przedstawiająca wyposażenie stanowiska do pojaśniania włosów /narzędzia, przybory, bielizna itd. omawiając zastosowanie przy zabiegu/.
11.    Uczniowie otrzymują kartkę z zapisem instrukcji przyrządzania preparatu rozjaśniającego bez wpisanego stężenia utleniacza z proporcjami1:2.
12.    Powtórzenie, usystematyzowanie wiadomości.
13.    Omówienie zasady wydzielania sekcji w partii szczytowej do pojaśniania włosów /rysunek schematyczny zaprezentowany na planszy, a także uczniowie otrzymują je indywidualnie/.
14.    Krótkie omówienie diagnozy i wyniku konsultacji. 
15.    Krótkie wprowadzenie do wyznaczenia sekcji w partii szczytowej do pojaśnienie pasemek z użyciem folii aluminiowej.
16.    Uczniowie otrzymują rysunek schematyczny wydzielania sekcji na szczycie głowy
z kolejnością dobierania pasemek i szydełkowaniem na kartkach.
17.    Nauczyciel prezentuje na główce wydzielanie sekcji, dobierania szydełkowania pasemek, podkładania folii aplikowania preparatu, zawijania folia także kontrolowania zabiegu pojaśniania.
18.    Uczniowie otrzymują po instruktażu i omówieniu dodatkowo kartki z instrukcja prezentowanego rysunku wybierania, i nakładania preparatu rozjaśniającego oraz instrukcję dotycząca kontroli i przebiegu pojaśniania pasemek włosów.
19.    Tworzenie, planu pracy - układanie pasków z zapisem czynności we właściwej kolejności i przypinanie na planszy.
Pozostawienie ułożonego planu do pracy w trakcie zajęć. Omówienie kolejnych punktów planu.
20.    Przypomnienie zasad bhp na stanowisku, oraz przedstawienie kryteriów oceniania efektu końcowego.
II instruktaż bieżący
1.    Przydział stanowisk pracy.
2.    Wykonywanie indywidualnie kolejnych czynności według ułożonego planu pracy pojaśniania włosów pod nadzorem nauczyciela, który sprawdza poprawność wykonywania kolejnych ćwiczeń /czynności/, także nad przestrzeganiem przepisów bhp podczas pracy.
3.    Ocena wykonania pasemek przez nauczyciela w obecności ucznia, sprawdzenie stopnia odbarwienia, szerokości pasemek, ewentualnych błędów.
4.    Wykonanie ondulacji wodnej i czynności higieniczno- porządkowych na stanowisku po zakończonej pracy.
III. Instruktaż końcowy
1.    Podsumowanie przebiegu zajęć.
2.    Ocena prac uczniów, począwszy od samooceny ucznia, a następnie ocena nauczyciela ze wskazaniem na kryteria oceny przedstawione do oceny.
Podczas oceny wskazanie ewentualnych błędów a także sposobów ich zapobiegania
i korygowania. Wystawienie oceny cyfrowej z uzasadnieniem.
3.    Sformułowanie krótkiej notatki z przeprowadzonych zajęć.
4.    Podanie tematu kolejnych zajęć.

Tym, którzy zapomnieli przypominamy. Korzystajcie ze strony indywidualnie. Treści ze strony nie wprowadzamy dalej do sieci internetu ani na inne pola eksploatacji bez zgody ich właścicieli. Publikacje, zdjęcia, rysunki mają swoich właścicieli, którzy je zrobili, narysowali, napisali i zastrzegli sobie do nich prawa. W razie czego piszcie - pomożemy jeśli coś Was zainteresuje.